Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Térítési díj befizetése, étkezés

 
Az étkezési díj megállapítása a mindenkor érvényes jogszabály alapján történik. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes azon gyermek számára aki
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
  • nevelésbe vették.
E tények fennállásáról a szülő köteles írásban nyilatkozni a „6. melléklet a 328/2011. (XII:29) Korm. rendelethez” nyomtatványon.
Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontja: minden hónap 15. napja. Ha ez a nap szabad- vagy ünnepnapra esik, a megváltozott időpontról a szülőket tájékoztatjuk.
A térítési díj fizetésére kötelezett szülő kötelessége, hogy a megjelölt napon gyermeke térítési díját – aznapi hiányzás esetén is – befizesse.
  • Ételallergia esetén az eltérő étkezés lehetőségét biztosítjuk.
  • Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/C. § szerint történik.
A gyermek váratlan megbetegedése esetén, amennyiben a szülő reggel 10 óráig éthordót juttat el a konyhára, a napi ételadag délben (11 óra 45 perctől 13 óráig) elvihető. Ha hasmenés, hányás fordul elő a családban, az étel nem vihető el.