Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Borsika mini bölcsőde csoport

Bemutatkozás


A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi lelki és szellemi szükségletei-nek kielégítése, a fejlődés elősegítése.
Mini bölcsődénk 20 hetestől 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a halimbai és szőci családok gyermekeinek. A bölcsődei felvételt kérheti a szülő, törvényes képviselő.
A Borsika csoport 7 gyermek nevelését, gondozását látja el. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A mini bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör jellemzi csoportunkat. A gyermekekkel foglalkozó felnőttek a bölcsődei program alapján végzik tevékenységüket. Kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi, a mozgás és egészséges életmódra nevelés hangsúlyozására ,a természet szeretetet és védelmet megalapozó szemlélet kialakítására. Lehetővé kívánjuk tenni , hogy a gyermekek szülei helyt állhassanak a munka világában. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra, diétásan étkező gyermekeket is fogadunk.
A szeretet ,a játékosság és a gondoskodás minden formájával igyekszünk megnyitni a gyermeki lelket és érzelmeket.

Gazdag Csilla (kisgyermek-nevelő)
Hadi-Csiszér Brigitta (bölcsődei dajka)
Gyenge -Pap Edit (helyettes kisgyermek nevelő)